Mex keo dựng

Giấy kháng khuẩn, vải không dệt

Phụ liệu khác

thông tin liên hệ
Võ Nguyễn Ngọc Tuyền
Chủ tịch hội đồng quản trị - 0969 368 889

Kim Liên
Online 2 - 0908.813.299

Keo Giấy Hột

Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột

Keo Mùng Các Loại

Mùng xoa
Mùng xoa
Keo mùng bố
Keo mùng bố
Keo mùng gân
Keo mùng gân
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng Tricot/mùng 4 chiều
Mùng Tricot/mùng 4 chiều
Mùng Tricot/mùng 4 chiều
Mùng Tricot/mùng 4 chiều
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Keo mùng gân
Keo mùng gân
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng tricot/Mùng 4 chiều
Mùng tricot/Mùng 4 chiều
Mùng Bố
Mùng Bố

Keo cước, keo bố và dựng lưng

Keo cước/keo bố
Keo cước/keo bố
Keo cước/ keo bố
Keo cước/ keo bố
Dựng lưng
Dựng lưng

Nguyên phụ liệu khác

Keo tan
Keo tan
Keo tan cắt cuộn nhỏ
Keo tan cắt cuộn nhỏ
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt

Mex dựng vải

Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải

Giấy kháng khuẩn, vải không dệt

Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Vải không dệt
Giấy kháng khuẩn
Giấy kháng khuẩn
Giấy kháng khuẩn
Giấy kháng khuẩn