" />
Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Cty TNHH SẢN XUẤT& THƯƠNG MẠI BÁCH THÀNH - 0904.229.187
SP/ DV chính:
keo vải - Keo giấy hột - keo mùng tricot - ke ...
Năm thành lập:
2010
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Từ 50 - 100 tỷ/ năm
Thị trường chính:
Việt Nam - Châu Á
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Hiệp
Tel: 0904.229.187
SẢN PHẨM KEO VẢI

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Hiệp
Sale Manager. - 0904.229.187

keo tan nhiệt

keo tan nhiệt
keo tan nhiệt

Keo Giấy Hột

Keo Giấy Hột 8018
Keo Giấy Hột 8018
Keo Giấy Hột 8018
Keo Giấy Hột 8018
Keo Giấy Hột 8020
Keo Giấy Hột 8020
Keo Giấy Hột 8020
Keo Giấy Hột 8020
Keo Giấy Hột 8050
Keo Giấy Hột 8050
Keo Giấy Hột 8050
Keo Giấy Hột 8050
Keo Giấy Hột 8025
Keo Giấy Hột 8025
Keo Giấy Hột 8040
Keo Giấy Hột 8040
Keo Giấy Hột 8040
Keo Giấy Hột 8040

Keo Giấy Chỉ

Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ
Keo Giấy Chỉ

Keo Mùng Bố

Keo Mùng Bố X80g hàng hot
Keo Mùng Bố X80g hàng hot
Keo Mùng Bố X70g
Keo Mùng Bố X70g
Keo Mùng Bố x60g
Keo Mùng Bố x60g
Keo Mùng Bố X50
Keo Mùng Bố X50

Keo Mùng Gân

Keo Mùng Gân nhuyễn hàng đẹp
Keo Mùng Gân nhuyễn hàng đẹp
Keo Mùng Gân to
Keo Mùng Gân to
Keo Mùng Gân To hàng đẹp
Keo Mùng Gân To hàng đẹp
Keo Mùng Gân nhuyễn khít
Keo Mùng Gân nhuyễn khít

Keo Mùng Xoa

Keo Mùng Xoa 50D
Keo Mùng Xoa 50D
Keo Mùng Xoa 40D
Keo Mùng Xoa 40D
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa 50d đen trắng
Keo Mùng Xoa 50d đen trắng
Keo Mùng Xoa 30D đen trắng
Keo Mùng Xoa 30D đen trắng
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa

Keo Dựng Vải

Keo Dựng Vải C8508s ( trắng - ngà - đen )
Keo Dựng Vải C8508s ( trắng - ngà - đen )
Keo Dựng Vải C8505S-6( hàng 17kg)
Keo Dựng Vải C8505S-6( hàng 17kg)
Keo Dựng Vải 4262s ( đen - trắng)
Keo Dựng Vải 4262s ( đen - trắng)
Keo Dựng Vải C8505M-6
Keo Dựng Vải C8505M-6
Keo Dựng Vải C8505 H ( trắng - ngà - đen)
Keo Dựng Vải C8505 H ( trắng - ngà - đen)
Keo Dựng Vải C8505 S ( trắng - ngà - đen)
Keo Dựng Vải C8505 S ( trắng - ngà - đen)
Keo Dựng Vải C8505 S đen
Keo Dựng Vải C8505 S đen
Keo Dựng Vải t/c 3044s ( đen - trắng - ngà)
Keo Dựng Vải t/c 3044s ( đen - trắng - ngà)
Keo Dựng Vải T/C 8505s ( đen trắng)
Keo Dựng Vải T/C 8505s ( đen trắng)
Keo Dựng Vải C3068s
Keo Dựng Vải C3068s
Keo Dựng Vải T/c 8508 ( đen - trắng)
Keo Dựng Vải T/c 8508 ( đen - trắng)
Keo Dựng Vải T/c 8068s - h - m ( đen trắng ngà)
Keo Dựng Vải T/c 8068s - h - m ( đen trắng ngà)

Keo Mùng 4 Chiều

Keo Mùng 4 Chiều 100PES đen - trắng
Keo Mùng 4 Chiều 100PES đen - trắng
Keo Mùng 4 Chiều 50PA-50Pes ( đen trắng)
Keo Mùng 4 Chiều 50PA-50Pes ( đen trắng)
Keo Mùng 4 Chiều 50PA-50Pes ( đen trắng)
Keo Mùng 4 Chiều 50PA-50Pes ( đen trắng)
Keo Mùng 4 Chiều 100PES đen - trắng
Keo Mùng 4 Chiều 100PES đen - trắng

Vải Lót

Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 80/20
Vải lót TC 80/20
Vải lót TC 80/20
Vải lót TC 80/20
Vải lót TC 90/10
Vải lót TC 90/10
Vải lót TC 90/10
Vải lót TC 90/10

 

<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[]w[l].push({gtm.start:

new Date().getTime(),event:gtm.js})var f=d.getElementsByTagName(s)[0],

j=d.createElement(s),dl=l!=dataLayer?&l=+l:j.async=truej.src=

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=+i+dlf.parentNode.Before(j,f)

})(window,document,script,dataLayer,GTM-KZT5JXJ)</script>

 

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KZT5JXJ"

height="0" width="0" style="display:nonevisibility:hidden"></iframe></noscript>

google-site-verification: google2320bea1850a1b79.html

<! Global site tag (gtag.js) - Google Analytics >

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-145837385-1"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer || []

  function gtag(){dataLayer.push(arguments)}

  gtag(js, new Date())

 

  gtag(config, UA-145837385-1)

</script>